Het gebaar

Aan vijftig mensen is gevraagd om zo goed mogelijk het gebaar na te doen van de persoon die voor hen is gefotografeerd.
Zij deden dit aan de hand van de laatste foto die hen getoond werd.
De eerste persoon heeft uiteindelijk het gebaar van de negenenveertigste persoon nagedaan
en nu is te zien zijn wat er uiteindelijk van het oorspronkelijke gebaar is overgebleven.